สถาบันฝึกอบรม อาร์ ที พี  (RTP ACADEMY)

                         บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีทีเอส จำกัด มีศูนย์ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาตให้เป็นสถานฝึกอบรม รปภ. รับอนุญาต

                  ทะเบียนเลขที่ กท.๙๖๑๐๐๔๔ เปิดฝึกอบรม รปภ. หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

เข้าชมเว็บไซต์ คลิ๊ก : https://www.rtpacademy.com/

Visitors: 227,018