รับสมัคร     - หัวหน้าชุด/พนักงานรักษาความปลอดภัย

                       อายุระหว่าง 20-55 ปี รายได้ 488 - 550 /วัน  

สวัสดิการ      - ประกันสังคม

                     - กองทุนเงินทดแทน

                     - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี

                     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี ทำงานครบปีมีสิทธิลาได้รับค่าจ้าง  6  วัน

                     - การจัดให้มีเบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติหน้างาน

                     - การจ่ายค่าแรง จำนวน  2  เท่าในวันปฏิบัติงานที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

                     - การจ่ายเงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานดี  3  เดือน/ครั้ง

 

                     - อบรม มีอาหารเลี้ยงระหว่างอบรม 

                     - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา, บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต

                      (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.)                 

                                                         _____________________________________________________________

 

ที่ตั้งบริษัท:  211/34 ม.1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด:  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์:  11110
ประเทศ:  ไทย
call center:  02-920-9925
แฟกซ์:  02-920-9830, 02-920-8783, 02-920-9802
อีเมล:  rtpgroups02@gmail.com
   


 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 117,549