รับสมัคร     - หัวหน้าชุด/พนักงานรักษาความปลอดภัย

                       อายุระหว่าง 20-55 ปี รายได้ 488 - 550 /วัน  

สวัสดิการ   - ประกันสังคม

                     - กองทุนเงินทดแทน

                     - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี

                     - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับพ่อแม่ สามี ภรรยา และบุตร

                     - มีบ้านพัก (กรณีไซด์งานใหญ่และอยู่รวมกันหลายคน)

                     - มีสวัสดิการประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

                     - ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ (แพทย์ระบุให้หยุด) ได้ค่าจ้าง

                     - อบรม มีอาหารเลี้ยงระหว่างอบรม 

                      (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.)                

                                                                                          _____________________________________________________________

 

ที่ตั้งบริษัท:  211/34 ม.1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด:  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์:  11110
ประเทศ:  ไทย
call center:  02-920-9925
แฟกซ์:  02-920-9830, 02-920-8783, 02-920-9802
อีเมล:  rtpgroups.center@gmail.com
   


 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 104,118